18/12/2019
13665

Silajlık Soya Tohumu Fiyatları

Silajlık soya tohumu fiyatları dekar başına yüksek rakamlara mal olmamaktadır. Soya tohumu yakın gelecekte Türkiye'de tüm hayvan yetiştiricilerinin vazgeçemediği bir yem bitkisi olacaktır. 2019 silajlık soya tohumunun kilogram fiyatı firmamızda 9.5₺ den satılmıştır. Silajlık soyanın torba (25 kg) fiyatı 237.5₺ den satılmıştır. 2020 yılı silajlık soya tohumu fiyatları Ocak ayı sonunda belli olacaktır. Silajlık Mısır tohumu fiyatları 2020 yılı için Ocak ayında açıklanacaktır. 
 
Silajlık soya tohumu hayvan beslemede alternatifi olmayan çok kıymetli bir protein kaynağıdır. Hem küçükbaş hayvanların hem de büyükbaş hayvanların beslenmesinde ana protein kaynağı soyadır. Soya tanelerinden yağ elde edildikten sonra geriye kalan soya küspesinde ham protein oranı %46-47 dir. Şuan piyasada satılan soya küspeleri yurtdışından gelmektedir. Hayvan beslemesinde GDO' lu soya küspesi hayvan sağlığı açısından sıkıntılar oluşturmaktadır. Silajlık soya eğer silaj yapılıp hayvanlara yediriliyorsa soya küspesi kullanmaya lüzum yoktur. Ayrıca soya küspesi pahalı bir hammadedir. Tonu yaklaşık 400$ civarında satılmaktadır. Soya küspesi fiyatlarını Amerika Chicago Borsası belirlemektedir.

Silajlık soya tohumuna Tarım Bakanlığı çok ciddi yatırımlar yapmıştır. Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde Türk Bilim adamlarınca *Yemsoy* ve *Yeşilsoy* isimli iki silajlık soya tohumu tescil edilip satışa hazır hale getirilmiştir.  


Silajlık Soya Tarımı :

Dekara yaklaşık 8-10 kg soya tohumu ekilir. Soya tohumu ekim aşamasında soya bakterisiyle muamele yapılır. Soya bakterisi kullanılan tarlada üst gübresine lüzum yoktur. Soya tohumunda sıra arası mısır gibi 70 cmdir, sıra üzeri 3-4 cmdir. Ekim derinliği 3-4 cmdir. Soya tohumları ortalama bir haftada çimlenir toprak yüzeyine çıkar. Soya tohumları tarlanın yüzeyinden çıkana kadar kesinlikle tarlaya su verilmez. Ortalama 4 sulamada yaklaşık 90-100 günde büyümesini tamamlayıp silaja gelir.

Ekim aşamasında tarla 2 eş parçaya bölünür. Yarısına silajlık soya tohumu, yarısına silajlık mısır tohumu ekilir. Silajlık mısırın proteinini yükseltmek için yegane yöntem silajlık soya ile beraber ekim yapılmasıdır. Silajlık mısırda protein değeri çok düşüktür (%6-7), soyalı mısır silajında ise bu değer çok yüksektir (%16-17). 
Silajlık soyadan dekardan 6-6.5 tona kadar soya silajı elde edilebilmektedir. Bu rakamlar mısır silajı tonaj rakamlarına yakındır.

Hayvan besleme yönünden küçükbaş hayvanlarda soyalı silaj çok yüksek ikizlik oranına ulaştırır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda %15 gibi verim artışı sağlar. Yüksek proteinli soya silajı hayvanları tok tuttuğundan yem ve mısır silajı tüketiminden %30 tasarruf sağlanır. Hayvanlar yüksek verim değerlerine ulaşırlar; sağlıklı ve dengeli beslenmiş olurlar.