06/06/2018
11290

Lolium Multiflorum

Lolium multiflorum tek yıl ömrü olan bir yem bitkisidir. Yağışın fazla güneşin az olduğu ülkelerde  iki yıllık olarak da verim verebilmektedir. Ülkemiz ikliminde bir yıl üretimde kalmaktadır. Lolium multiflorum buğdaygil ailesinden olan bir kaba yem bitkisidir. Lolium multiflorumun iki farklı tipi vardır:

1-Diploid tipi
2- Tetraploid tipi

Diploid tipi soğuklara karşı hassastır. Tetraploid şekli soğuklara dayanıklıdır. Tetraploid tipi diploid tipine göre daha geniş yapraklı ve daha lezzetlidir.

Dekera 5 kg, hektera 50 kg lolium multiflorum tohumu ekilir. Kuru tarımda 2-3 kez, sulu tarımda 5-6 kez biçim yapılır. Donlara dayanıklı bir serin mevsim yem bitkisidir. Parlak ışıl ışıl eden yapraklara sahiptir. Lolium multiflorum yem bitkisi yetiştiriçiliğini Torunoğlu Tohumculuk 1999 yılında başlatmıştır. O günden bu yana ülke genelinde çok yoğun bir tanıtım ve yayım çalışması başlatmıştır. Aynı çalışmayı KKTCde de yapmıştır. Bu süper bitkiyi yüzbinlerce çiftciyle tanıştırmıştır.

Lolium multiflorum ekim zamanı
Ekim ağustos 15 ten sonra başlar aralık sonuna kadar devam eder. İlkbahar ekimini yılların verdiği teçrübeye dayanarak tavsiye etmiyoruz. Bitkinin kışlama(soğuklama) isteği olduğundan doğru olan sonbahar ekimidir.Lolium multiflorum ılıman ve serin mevsimi sever. 6-32 santigrat derece aralığında her ısıda büyümesini devam ettirir. En hızlı büyüme hızını 20 santigrat derece çivarında yakalar.

Lolium multiflorum otu aşırı sıçakları sevmez. 32 santigrat  derecenin üzerinde başak çıkarır ve büyümez.Akabinde kurur ve bitki ölür.

Lolium multiflorum yem bitkisinin besin değerleri
Yeşil otunda %22 ve üzerinde ham protein ,yarı soldurulmuş rulo slajında %19.2 ham protein vardır. Kışlık yem bitkileri içerisinde taşıdığı besin içeriği bakımından alternatifi olmayan bir yem bitkisidir.

Lolium multiflorum gübreleme
Dekera 15-20 kg 20-20 toprak gübresi atılır. Bitki bir haftada ılıman havalarda çimlenip çıkar. Çıkışdan 15 gün sonra üzerine dekera 15-20 kg üre atılır. Bazanda çinkolu iz elementli yaprak gübresi,deniz yosunu ve hümik asit karıştırılıp üçü aynı anda taralla bitkiye verilir. Bu işlemi yaparken güneşli ve rüzgarsız bir gün tercih edilir.

Lolium multiflorum nasıl biçilir?
Orak, tırpan, enria ot biçme vagonu, ot slaj makinası ve tamburlu ot biçme makinasıyla biçilir. slaj olarak, kuru ot olarak,günlük yeşil biçerek ve mera olarak otlatılarak değerlendirilir.